τζουράς

Ποιος δεν θέλει να έχει στη συλλογή του, από την οικογένεια του Μπουζουκιού,

αυτό το μικρό αλλά γεμάτο νοσταλγία στο άκουσμά του όργανο.

Με δούγες η σκαφτός σου δείχνει αμέσως τη συγγένειά του με τους εξ ανατολής

προερχόμενους ήχους.

Εμείς πρέπει να του δείξουμε την ίδια προσοχή και επιμέλεια κατά τη κατασκευή,

και τη συντήρησή του, όση και στα μεγάλα του ξαδέλφια,

και να φέρουμε το κούρδισμα των ξύλων εκεί που προστάζει η παράδοσή του.

Ετοιμοπαράδοτο
Σκάφος

Καρυδιά Ελληνκή

Καπάκι

'Ελατος

Τρύπα

Ακρυλικό

Φιγούρα

1/4  τριανταφυλλιά - Κελεμπέκι

Ταστιέρα

Παλίσανδρος

Μπράτσο

Καράουλο

Μαόνι

Μαόνι

 Σκάφος

μουριά

Καπάκι

έλατος Ευρώπης

Τρύπα

σκαλιστή κελεμπέκι

Φιγούρα

παλίσανδρος κελεμπέκι

Ταστιέρα

παλίσανδρος

Μπράτσο

Μαόνι, κελεμπέκι

Καράουλο

Μαόνι  με σκάλισμα


 


- Σκάφος: παλίσανδρος
- Καπάκι: έλατος Ευρώπης
- Φιγούρα: 1/4 παλίσανδρος, ανιγκρέ ,τρανταφυλλιά, κελεμπέκι
- Τρύπα: ανιγκρέ,παλίσανδρος
- Μπράτσο: μαόνι, βέγγε, κελεμπέκι
- Κλειδιέρα: μαόνι - Ταστιέρα: έβενος
σχετικό Βίντεοvideos


- Σκάφος: παλίσανδρος, πλάτανος
- Καπάκι: έλατος παλαιάς κοπής
- Φιγούρα: ταρταρούγα
- Μπράτσο: φλαμούρι, βέγγε
- Κλειδιέρα: φλαμούρι τετρακλειδη όπως παλιά
- Ταστιέρα: παλίσανδρος
...με τσάκισμα στο καπάκι άλα παλαιά!!!
...σχετικό Βίντεοvideos

 ΑΡΧΕΙΟ

Μπαγλαμαδάκι

 

Έχοντας φτιάξει αυτό το μικρό-μπουζουκάκι με τον οξύ ήχο σε πολλές παραλλαγές

από διάφορα ξύλα και υλικά εκ διαμέτρου αντίθετα της οργανοποιείας,

καταλάβαμε πόσο εύκολα μπορεί παρ’ αυτά να

‘’σπρώξει’’ το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα μιας ολόκληρης ορχήστρας.

Η προσεχτική κατασκευή με σωστά υλικά και δυνατό γεωμετρικό οπλισμό

μας δίνει πάντα το επιθυμητό ηχητικό αποτέλεσμα.

 

Ετοιμοπαράδοτο
- Σκάφος: φλαμούρι σκαφτό
- Καπάκι: έλατος Ευρώπης
- Ταστιέρα: βέγγε
ΑΡΧΕΙΟ