Τετράχορδο Μπουζούκι


IVχορδο

Το κάθε όργανο, ένα προς ένα, έχει το δικό του χαρακτήρα ήχου.

Ο συνδυασμός της εμπειρίας κατασκευαστή και μουσικού έχει δώσει

τα αδιαμφισβήτητα αποτελέσματά του.


Το μαγικό σημείο που θα πάρουμε τη μέγιστη δόνηση για να αποδώσουμε

τη μεγαλύτερη ένταση και το ανάλογο χρώμα που θέλει ο κάθε μουσικός στον ήχο του,

εξαρτάται από πολλές σημαντικές λεπτομέρειες τόσο στην επιλογή των ξύλων

αλλά και ως προς τη γεωμετρία του οργάνου!!


Αναμφισβήτητα οι πιέσεις που ασκούν οι χορδές στο σώμα ενός 4χορδου Μπουζουκιού

είναι από τις μεγαλύτερες στην οικογένεια των εγχόρδων γενικότερα, και αυτό φαίνεται από τη

τη σχέση μήκους πάχους των χορδών, πλάτους ταστιέρας, αντοχής ταλάντωσης του καπακιού.

Ετοιμοπαράδοτα


131

Σκάφος

Καρυδιά Ελληνκή ολοσκάλιστο

Καπάκι

'Ελατος

Τρύπα

'Οστρακο

Φιγούρα

4/4  Ασετόπαστα με όστρακα

Ταστιέρα

Έβενος

Μπράτσο

Καράουλο

Φλαμούρι βέγγε

Φλαμούρι

Τσαμπουκάδες

'Οστρακο

σχετικό βίντεο
videoo

 


129

 

Σκάφος

καρυδιά

Αμερικής

Καπάκι

έλατος

Τρύπα

Απομίμιση όστρακο

Φιγούρα

4/4 πολυεστέρας

Ταστιέρα

Έβενος - (Κλάρα απομίμιση όστρακο)

Μπράτσο

Φλαμούρι - βέγγε

σχετικό βίντεο

videoo
109

Σκάφος

μουριά Ελληνική

Καπάκι

έλατος

Τρύπα

όστρακο

Φιγούρα

1/4 όστρακο

Ταστιέρα

Έβενος

Μπράτσο

Καράουλο

Μαόνι - βέγγε

 


  

Σκάφος

κελεμπέκι - παντούκ

Καπάκι

έλατος Ευρώπης

Τρύπα

σκαλιστή,  κελεμπέκι - παλίσανδρος

Φιγούρα

κελεμπέκι - καρυδιά Αμερικής

Ταστιέρα

έβενος

Μπράτσο

Καράουλο

φλαμούρι

Σχετικό βίντεο

videoo

 


N 82

Σκάφος

καρυδιά Αμερικής

Καπάκι

έλατος

Τρύπα

πολυεστέρας

Φιγούρα

4/4 πολυεστέρας

Ταστιέρα

έβενος (κλάρα πολυεστέρας)

Μπράτσο

Καράουλο

φλαμούρι, βέγγε

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Σκάφος

πολυορεθάνης

Καπάκι

κόντρα πλακέ

Μαγνήτης

EMG ACTIVE 9V

Ταστιέρα

έβενος

Καράουλο

φλαμούρι


Σκάφος

καρυδιά Αμερικής (40ρι)

Καπάκι

έλατος Ευρώπης

Τρύπα

πολυεστέρας

Φιγούρα

1/4 πολυεστέρας

Ταστιέρα

έβενος

Μπράτσο

φλαμούρι, βέγγε

Κλειδιέρα

φλαμούρι


σχετικό βίντεο
videoo


 ΑΡΧΕΙΟ!